frissen-profiel

Profiel

Frissen Legal is een adviesbureau, gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in organisaties. Vaak, maar zeker niet altijd, gaat het dan om arbeidsconflicten.

Wij staan in verreweg de meeste gevallen bedrijven en not for profit-organisaties bij. Soms stellen wij onze expertise ook ter beschikking aan een werknemer, die ons daarvoor dan speciaal heeft benaderd. Daarin zijn wij echter selectief.

Onze ervaring beslaat een periode van ruim twintig jaren.

Frissen Legal adviseert en procedeert. Ofschoon dit wel nadrukkelijk de voorkeur heeft en dus wordt nagestreefd, laat zich helaas niet elk conflict in der minne oplossen. Soms liggen percepties van partijen gewoon te ver uit elkaar. De ontslagpraktijk vormt om die reden een noodzakelijk en wezenlijk onderdeel van ons dagelijks takenpakket.

Wij streven steeds een deskundige, juridisch correcte, maar vooral ook pragmatische aanpak na. Daarin zijn wij creatief. Wij werken sterk resultaatgericht en investeren nadrukkelijk in de relatie met onze cliënten, waarbij wij de dialoog ook zoeken bij problemen aan hun kant.

Wij proberen te allen tijde op een realistische manier met onze cliënten om te gaan. Wij zijn niet uit op eigen korte termijn-successen.

Waar nodig of gewenst hebben wij een NMI-geregistreerd mediator tot onze beschikking.

In voorkomende gevallen is Frissen Legal inzetbaar als conflict- of crisismanager, waarbij ook met andere ondersteuners wordt samengewerkt.